Про реорганізацію Сокальської районної ради Львівської області, Радехівської районної ради Львівської області шляхом злиття у Червоноградську районну раду Львівської області

Про реорганізацію Сокальської районної ради Львівської області, Радехівської районної ради Львівської області шляхом злиття у Червоноградську районну раду Львівської області

ЧЕРВОНОГРАДСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ЛЬВІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

  I  сесія _VІІI_скликання

Р І Ш Е Н Н Я №____

____ грудня 2020  року                                                             м. Червоноград    

Про реорганізацію Сокальської районної ради Львівської області,

Радехівської районної ради Львівської області

шляхом злиття у Червоноградську районну раду Львівської області

Керуючись ст. 43, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо впорядкування окремих питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування і районних державних адміністрацій», відповідно до ст. 104, 105, 106, 107 Цивільного кодексу України, Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», ст. 31 Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи», Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 р. № 419, п. 7 Розділу І Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 р. № 879, ч. 4 ст. 3 Розділу XV Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18.06.2015 р. № 1000/5,  Червоноградська районна  рада Львівської області,-

ВИРІШИЛА:

1. Здійснити державну реєстрацію створення Червоноградської районної ради Львівської області, місцезнаходження: вул. __________, м. _____________ _____________ району Львівської області ____________ шляхом злиття Сокальської районної ради Львівської області (ЄДРПОУ 25545203), місцезнаходження: вул.Шептицького.26 м.Сокаль Сокальського району Львівської області, ________) та Радехівської районної ради Львівської області (ЄДРПОУ ХХХХХХХХ), місцезнаходження: вул. __________, м.Радехів Радехівського району Львівської області, ________).  

2.Розпочати процедуру реорганізації Сокальської районної ради Львівської області (ЄДРПОУ 25545203), місцезнаходження: вул.Шептицького.26 м.Сокаль Сокальського району Львівської області, ________), що припиняється шляхом злиття у Червоноградську районну раду Львівської області, місцезнаходження: вул. __________, м. _____________ _____________ району Львівської області ____________

3.Червоноградська районна рада Львівської області, є правонаступником всього майна, прав та обов’язків Сокальської районної ради Львівської області.

4. Утворити Комісію з реорганізації Сокальської районної ради Львівської області (ЄДРПОУ _______)у складі:

1) Голова комісії: Порицький Андрій Володимирович   – голова Червоноградської районної ради Львівської області (реєстраційний номер облікової картки платника податків ________; місце реєстрації: вул.);              

2) Член комісії: ____________________– ___________________(реєстраційний номер облікової картки платника податків ________; місце реєстрації: вул. ________, м.);

3)  Член комісії: ____________________– ___________________(реєстраційний номер облікової картки платника податків ________; місце реєстрації: вул. ________, м.);

4) Член комісії: ____________________– ___________________(реєстраційний номер облікової картки платника податків ________; місце реєстрації: вул. ________, м.);

5) Член комісії: ____________________– ___________________(реєстраційний номер облікової картки платника податків ________; місце реєстрації: вул. ________, м.);

5.Розпочати процедуру реорганізації Радехівської районної ради Львівської області (ЄДРПОУ___________), місцезнаходження: вул.__________ м.Радехів Радехівського району Львівської області, ________), що припиняється шляхом злиття у Червоноградську районну раду Львівської області, місцезнаходження: вул. __________, м. _____________ _____________ району Львівської області ____________

6. Червоноградська районна рада Львівської області, є правонаступником всього майна, прав та обов’язків Радехівської районної ради Львівської області.

7. Утворити Комісію з реорганізації Радехівської районної ради Львівської області (ЄДРПОУ _______)у  складі:

1) Голова комісії: Порицький Андрій Володимирович   – голова Червоноградської районної ради Львівської області (реєстраційний номер облікової картки платника податків ________; місце реєстрації: вул.);              

2) Член комісії: ____________________– ___________________(реєстраційний номер облікової картки платника податків ________; місце реєстрації: вул. ________, м.);

3)  Член комісії: ____________________– ___________________(реєстраційний номер облікової картки платника податків ________; місце реєстрації: вул. ________, м.);

4) Член комісії: ____________________– ___________________(реєстраційний номер облікової картки платника податків ________; місце реєстрації: вул. ________, м.);

5) Член комісії: ____________________– ___________________(реєстраційний номер облікової картки платника податків ________; місце реєстрації: вул. ________, м.);

8. Покласти на Комісії з реорганізації Сокальської районної ради Львівської області, Радехівської районної ради Львівської області повноваження щодо здійснення повної інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, запасів, грошових коштів та розрахунків Сокальської районної ради Львівської області, Радехівської районної ради Львівської області з перевіркою їх фактичної наявності та документального підтвердження станом на _____________ р.

9.Затвердити План заходів з реорганізації Сокальської районної ради Львівської області, Радехівської районної ради Львівської області (додаток 1).

10. Затвердити форму передавального акта (додаток 2).

11. Затвердити форму акта приймання-передачі документів (додаток 3).

12. Комісіям з реорганізації забезпечити інвентаризацію документів, що нагромадилися під час діяльності Сокальської районної ради Львівської області, Радехівської районної ради Львівської області у порядку, передбаченому законодавством та передати їх Червоноградській районній раді Львівської області.

13. Доручити голові районної ради утворити комісію з приймання документів від Сокальської районної ради Львівської області, Радехівської районної ради Львівської області. Уповноважити голову комісії з приймання документів підписати акти приймання-передачі документів від Сокальської районної ради Львівської області, Радехівської районної ради Львівської області.

14. Головам комісій з реорганізації забезпечити своєчасне здійснення заходів передбачених Планом заходів з реорганізації Сокальської районної ради Львівської області, Радехівської районної ради Львівської області.

15. Голові Комісії з реорганізації забезпечити у встановленому законом порядку:

– закриття рахунків Сокальської районної ради Львівської області, Радехівської районної ради Львівської області у органах державного казначейства та банках;

– подання фінансової звітності Сокальської районної ради Львівської області, Радехівської районної ради Львівської області за 2020 рік, а у разі необхідності – і за відповідний період 2021 року;

– державну реєстрацію припинення Сокальської районної ради Львівської області, Радехівської районної ради Львівської області

16. Комісії з реорганізації забезпечити у встановленому законом порядку знищення печаток та штампів Сокальської районної ради Львівської області, Радехівської районної ради Львівської області протягом 10 (десяти) робочих днів з дня державної реєстрації припинення кожної із зазначених юридичних осіб.

17. .Контроль за виконанням цього рішення покласти на   _______________

 

                       Голова районної ради                                              А.Порицький      

Related Posts

Про прийняття та безоплатну передачу в комунальну власність Радехівської територіальної громади в особі Радехівської міської ради Львівської області пожежного автомобіля

Поширити на Facebook Поширити на Twitter Червоноградська   районна  рада Львівської області XVІІІ сесія  _VIII  скликання…Read more

Enter your keyword