ПОЛОЖЕННЯ про порядок створення та розгляду електронних петицій до Червоноградської районної ради Львівської області

ПОЛОЖЕННЯ про порядок створення та розгляду електронних петицій до Червоноградської районної ради Львівської області

Додаток до рішення сесії Червоноградської районної ради

Львівської області № 26 від 29.12.2020 р.

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок створення та розгляду електронних петицій до Червоноградської районної ради Львівської області

Розділ 1. Загальні положення

1.1. Електронна петиція – колективне електронне звернення (ініціатива), як окремо реалізований програмний комплекс «Система електронних петицій до Червоноградської районної ради Львівської області», що функціонує в рамках офіційного сайту Червоноградської районної ради Львівської області  для голосування громадян, яке за умови набрання  необхідної їх кількості, обов’язкове до розгляду органами чи посадовими особами місцевого самоврядування в особливому порядку.

1.2. Електронна петиція є однією з форм участі територіальної громади у здійсненні місцевого самоврядування (далі – Петиція), яка подається та розглядається відповідно до статті 23.1 Закону України «Про звернення громадян» та цього Положення.

Розділ 2. Порядок подання електронної петиції

2.1. Організацію розгляду електронних петицій, адресованих Червоноградській районній раді Львівської області, забезпечує особа, визначена розпорядження голови районної ради (Адміністратор).

2.2. Електронні петиції повинні стосуватись питань, які відносяться до повноважень та компетенції Червоноградської районної ради Львівської області з урахуванням її компетенції, визначеної Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законами України та нормативно-правовими актами.

2.3. Електронна петиція подається в електронній формі і повинна містити:  прізвище, ім’я, по батькові автора (ініціатора) електронної петиції, адресу електронної пошти ініціатора, контактний номер телефону, зміст звернення з обґрунтуванням необхідності  його розгляду та вирішення. До електронної петиції можуть додаватись проекти актів органів і посадових осіб місцевого самоврядування.

Неправдиві відомості, подані автором (ініціатором) Петиції, громадським об’єднанням, є підставою для відмови в її оприлюдненні або для виключення з режиму оприлюднення.

2.4. В електронній петиції має бути викладено суть порушеного питання, пропозиція щодо його вирішення, а в заголовку Петиції зазначено її короткий зміст.

Петиція не може містити заклики до повалення конституційного ладу, порушення територіальної цілісності України, пропаганду війни, насильства, жорстокості, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, заклики до вчинення терористичних актів, посягання на права і свободи людини, інформацію, яка принижує честь і гідність, права та законні інтереси осіб, матеріали та вислови, які становлять загрозу національним інтересам і національній безпеці України, матеріали та заклики, які містять передвиборчу агітацію, рекламу товарів, робіт та послуг.

2.5. Електронна петиція подається ініціатором через офіційний сайт Червоноградської районної ради Львівської області шляхом розміщення тексту петиції у розділі «Створити петицію».

2.6. Для подання електронної петиції ініціатору необхідно пройти реєстрацію в програмному комплексі «Система електронних петицій до Червоноградської районної ради Львівської області», зазначивши своє прізвище, ім’я, по батькові, адресу електронної пошти та надати згоду на обробку своїх персональних даних.

2.7. Електронна петиція впродовж 2 робочих днів з моменту подачі перевіряється  Адміністратором на відповідність  вимогам пункту 2.2 та 2.3 цього Положення. У разі невідповідності електронної петиції зазначеним вимогам оприлюднення такої петиції не здійснюється, а ініціатору, у той же термін, надсилається мотивована відмова.

2.8. В разі відповідності петиції зазначеним вимогам, адміністратор передає петицію на розгляд голові районної ради (в разі його відсутності іншій посадовій особі, яка виконує його обов’язки), який розглядає її впродовж 3 робочих днів та приймає одне з рішень: оприлюднити петицію, відмовити в оприлюдненні петиції, якщо зміст питання не належить до компетенції органу місцевого самоврядування.

2.9. Ініціатор, якому відмовлено в оприлюдненні електронної петиції, може виправити недоліки та подати цю петицію повторно.

2.10. Дата оприлюднення електронної петиції в програмному комплексі «Система електронних петицій до Червоноградської районної ради Львівської області» є датою початку збору голосів на її підтримку. Інформація про початок  збору голосів  на підтримку  електронної петиції  невідкладно публікується  на офіційному сайті Червоноградської районної ради Львівської області, а також надсилається  ініціатору електронної петиції  на електронну адресу, вказану  під час реєстрації. Кількість підписів та терміни збору підписів на підтримку петиції визначаються Регламентом Червоноградської районної ради Львівської області VIІI скликання. Збір голосів здійснюється на офіційному веб-сайті Ради  у розділі «Петиції» на базі програмного комплексі «Система електронних петицій до Червоноградської районної ради Львівської області». Для участі  у зборі голосів учасник проходить електронну реєстрацію, зазначивши своє прізвище, ім’я, по батькові, електронну адресу та контактний номер телефону. Голоси, надіслані від однієї і тієї ж особи вважаються недійсними та не враховуються при підрахунку голосів.

Розділ 3.Порядок розгляду електронної петиції

3.1. Адміністратор забезпечує перевірку дійсності підписів на підтримку електронної петиції.

3.2. Електронна петиція, що набрала на її підтримку необхідну кількість голосів не пізніше наступного робочого дня передається на розгляд голові районної ради.

3.3. Інформація про початок розгляду електронної петиції, яка в установлений строк набрала необхідну кількість підписів на її підтримку, оприлюднюється на офіційному веб-сайті Ради не пізніш як через три робочі дні після набрання необхідної кількості підписів на підтримку петиції, а в разі отримання електронної петиції від громадського об’єднання – не пізніш як через два робочі дні після отримання такої петиції.

3.4. Голова ради невідкладно, але не пізніше ніж через три робочі дні після набрання необхідної кількості підписів на підтримку електронної петиції, направляє її на розгляд до постійної комісії Ради, предметом відання якої є порушене автором петиції питання.

3.5. Постійна комісія не пізніше ніж через десять робочих днів після отримання електронної петиції розглядає електронну петицію на своєму засіданні.

На засідання постійної комісії, у разі необхідності, запрошується автор електронної петиції, залучаються фахівці, спеціалісти, інші особи виконавчого апарату ради, районної державної адміністрації та інших державних органів.

За результатами розгляду електронної петиції постійна комісія надає висновок або рекомендацію відповідно до компетенції, або готує проект рішення Червоноградської районної ради.

3.6. Голова ради у разі отримання висновку або рекомендації від постійної комісії щодо електронної петиції, з метою вирішення питань порушених у петиції чи врахування поданих у ній пропозицій, видає доручення, розпорядження у межах своїх повноважень чи виносить розгляд питань порушених у електронній петиції на розгляд сесії  Ради.

3.7. Розгляд електронної петиції, проекту рішення з питання, зазначеного в електронній петиції, здійснюється Червоноградською районною радою першочергово на найближчому пленарному засіданні у порядку, визначеному Регламентом Червоноградської районної ради Львівської області VIІI скликання.

Висновок або рекомендація постійної комісії щодо електронної петиції, проект рішення з питання, зазначеного в електронній петиції, розглядається радою першочергово на найближчому пленарному засіданні у порядку, визначеному Регламентом.

3.8. Інформація про результати розгляду електронної петиції надсилається автору електронної петиції на вказану під час реєстрації електронну адресу, а також оприлюднюється на офіційному веб-сайті Червоноградської районної ради Львівської області.

       Заступник голови районної ради                              Наталія Кохан

Related Posts

Положення про президію Червоноградської районної ради Львівської області

Поширити на Facebook Поширити на Twitter                                                                             Затверджено  рішенням Червоноградської районної ради Львівської області №10…Read more

Положення про постійні комісії Червоноградської районної ради Львівської області

Поширити на Facebook Поширити на Twitter Додаток № 1 до рішення І сесії                                                                                                Червоноградської…Read more

Enter your keyword