Про районний бюджет Червоноградського району на 2022 рік

Про районний бюджет Червоноградського району на 2022 рік

ЧЕРВОНОГРАДСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ЛЬВІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 ____  сесія _VІІІ_ скликання

Р І Ш Е Н Н Я № ____

___грудня 2021 року                                                                          м.Сокаль              

Про районний бюджет Червоноградського району на 2022 рік

133222000000

код бюджету

Відповідно до статей 75, 76, 77 Бюджетного кодексу України, Закону України “Про Державний бюджет України на 2022 рік”, п.17 ч. першої статті 43, ст. 44,61-64, 66 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Червоноградська районна рада Львівської області, –

ВИРІШИЛА:

1.Визначити на 2022 рік:

Доходи районного бюджету в сумі 1397900,00 грн, у тому числі доходи загального фонду бюджету – 1397900,00 грн, згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки районного бюджету в сумі 1397900,00 грн, у тому числі видатки загального фонду бюджету – 1397900,00 грн;

оборотний залишок бюджетних коштів районного бюджету в розмірі 20000,00 грн, що становить 1,4 відсотки видатків загального фонду районного бюджету, згідно з додатком 2 до цього рішення.

2.Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету на 2022 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього рішення.

3.Затвердити на 2022 рік міжбюджетні трансферти районного бюджетузгідно з додатком 4 до цього рішення.

У процесі виконання районного бюджету розподіл та перерозподіл затверджених і додатково наданих трансфертів здійснювати з урахуванням вимог чинного бюджетного законодавства районній державній адміністрації за погодженням з головою районної ради, головою постійної комісії з питань бюджету, соціально – економічного розвитку з подальшим затвердженням на сесії районної ради відповідно до частини сьомої статті 108 Бюджетного кодексу України.

4.Затвердити на 2022 рік граничні обсяги споживання енергоносіїв у фізичних розмірах головним розпорядникам коштів районного бюджету згідно з додатком 5 до цього рішення.

5.Установити, що джерелами формування дохідної частини районного бюджету на 2022 рік є:

– надходження, визначені статтями 641, 691, 71 Бюджетного кодексу України та інші джерела, передбачені законодавством.

– підприємства та господарські організації, які належать до районної комунальної власності, сплачують до загального фонду районного бюджету 15 відсотків частини чистого прибутку (доходу);

– плата за оренду майна, що належить до районної комунальної власності, зараховується у розмірі 30 відсотків до загального фонду районного бюджету.

6.Визначити на 2022 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками районного бюджету видатки загального фонду на:

оплату праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

соціальне забезпечення;

поточні трансферти місцевим бюджетам.

7.Фінансовому управлінню Червоноградської районної державної адміністрації здійснювати у 2022 році на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів районного бюджету на депозитних рахунках в установах банків з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду відповідно до вимог статті 16 Бюджетного кодексу України за порядком, визначеним Кабінетом Міністрів України.

8.Червоноградській районній державній адміністрації, відповідно до вимог статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право отримувати у 2022 році позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

9.Головним розпорядникам коштів районного бюджету:

9.1.Затвердити паспорти бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням.

9.2.Здійснювати управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі.

9.3.Забезпечити доступність інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

-здійснити публічне представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2022 року;

-оприлюднити паспорти бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів

9.4.Забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання.

9.5.Використовувати енергоносії у фізичних розмірах, виходячи з обсягів відповідних бюджетних призначень.

9.6.Дотримуватися режиму пріоритетності, обґрунтованості витрат та економії бюджетних коштів.

9.7.Забезпечити в повному обсязі потребу в коштах на оплату праці відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати.

9.8.З метою ефективного використання коштів районного бюджету забезпечити дотримання штатної чисельності працівників, не допускаючи збільшення, та в межах затверджених асигнувань на оплату праці.

9.9.Забезпечити дотримання помісячного розподілу кошторисних призначень загального фонду районного бюджету.

10.У процесі виконання районного бюджету в межах його загального обсягу перерозподіл видатків, що призводить до зміни обсягу затверджених бюджетних призначень головному розпоряднику коштів районного бюджету за загальним і спеціальним фондами (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), здійснювати з урахуванням вимог чинного бюджетного законодавства районній державній адміністрації за погодженням з головою районної ради, з головою комісії з питань бюджету, соціально – економічного розвитку.

Зміни до напрямів використання коштів на реалізацію районних програм, переліку об’єктів за кошти бюджету розвитку районного бюджету, вносити районній державній адміністрації в межах загального обсягу видатків, передбачених на відповідну програму, за погодженням з головою районної ради, з головою комісії з питань бюджету, соціально – економічного розвитку.

11.Фінансовому управлінню районної державної адміністрації:

11.1.У разі внесення Міністерством фінансів України змін і доповнень до бюджетної класифікації в частині присвоєння окремим трансфертам, доходам і видаткам найменувань та кодів класифікації, враховувати такі зміни під час складання та виконання розпису районного бюджету на 2022 рік.

11.2.Здійснювати фінансування видатків на інші напрямки використання за умови відсутності протермінованої заборгованості із виплати заробітної плати, оплати за енергоносії та комунальні послуги бюджетних установ.

12.Рішення набирає чинність з 01 січня 2022 року.

13.Додатки 1 – 5 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

14.Рішення підлягає опублікуванню в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.

15. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, соціально – економічного розвитку.

Голова районної ради                                      Андрій Порицький

Подібні дописи

Про безоплатну передачу майна із спільної комунальної власності територіальних громад сіл, селища міст Сокальського району у комунальну власність територіальних громад

Поширити на Facebook Поширити на Twitter ЧЕРВОНОГРАДСЬКА  РАЙОННА  РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ сесія _VІІI_скликання Р І Ш…Детальніше

Про вступ Червоноградської районної ради Львівської області до Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування «Українська асоціація районних та обласних рад»

Поширити на Facebook Поширити на Twitter Червоноградська   районна  рада Львівської області                                                             ___ сесія  ___скликання…Детальніше

Про звернення Червоноградської районної ради щодо відновлення руху потягу Сокаль –Червоноград – Рава-Руська та недопущення закриття залізничної станції, дільниці, під’їзної колії Червоноград – Рава-Руська та залізничної станції Белз

Поширити на Facebook Поширити на Twitter ЧЕРВОНОГРАДСЬКА  РАЙОННА  РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ   сесія _VІІІ__скликання Р…Детальніше

Про затвердження Програми для забезпечення виконання управлінням соціального захисту населення Червоноградської районної державної адміністрації Львівської області рішень суду та пов’язаних із ними стягнень на 2021 – 2023 роки

Поширити на Facebook Поширити на Twitter ЧЕРВОНОГРАДСЬКА РАЙОННА РАДА  ЛВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ _____ сесія VIII скликання…Детальніше

Що шукаємо?