Програма підтримки внутрішньо переміщених осіб, військовослужбовців та членів їх сімей у Червоноградському районі у 2022-2023 роках

Програма підтримки внутрішньо переміщених осіб, військовослужбовців та членів їх сімей у Червоноградському районі у 2022-2023 роках

ПРОГРАМА

підтримки внутрішньо переміщених осіб, військовослужбовців та членів їх сімей у Червоноградському районі у 2022-2023 роках

 (далі – Програма)

Загальні положення

 Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою забезпечення соціального захисту та посилення уваги до потреб військовослужбовців України, які беруть участь у відсічі та стримуванні збройної агресії російської федерації після 24 лютого 2022 року, а також людей, які були вимушені покинули свої домівки через повномасштабну війну або окупацію території російською армією (далі – ВПО), розроблена Програма підтримки внутрішньо переміщених осіб, військовослужбовців та членів їх сімей у Червоноградському районі у 2022-2023 роках.

Програма спрямована на сприяння у подоланні складних життєвих обставин, які склались у зв’язку зі збройною агресією росії проти України, забезпечення оперативної координації заходів з вирішення проблемних питань внутрішньо переміщених осіб, військовослужбовців України та членів їх сімей.

Програма спрямована на забезпечення реалізації законів України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», «Про поліпшення матеріального становища учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни», «Про правовий режим воєнного стану»; Указів Президента України від 24 лютого 2022 року № 64 «Про введення воєнного стану в Україні» від14 березня 2022 року №133/2020 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні»; від 17 травня 2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні».

Для цілей Програми під терміном «внутрішньо переміщена особа» розуміється  особа, яка згідно з Указом Президента України від 24 лютого 2022 р. № 64 «Про введення воєнного стану в Україні», після оголошення воєнного стану, перемістилася з території адміністративно-територіальної одиниці, на якій проводяться бойові дії та отримала довідку внутрішньо переміщеної особи відповідно до Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 509 «Про облік внутрішньо переміщених осіб».

2. МЕТА ПРОГРАМИ

Метою програми є поліпшення соціальної захищеності та сприяння  ефективному розв’язанню матеріально-побутових, медичних, соціальних проблем військових та членів їх сімей, внутрішньо переміщених осіб, у зв’язку з тим що в більшості випадків відбувається переміщення сімей з дітьми, громадянами похилого віку або інвалідами.

3.ВИЗНАЧЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНИХ ВИКОНАВЦІВ ПРОГРАМИ

Головним розпорядником коштів Програми та відповідальним виконавцем заходів Програми є Червоноградська районна рада.

4. ОБҐРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ І ЗАСОБІВ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМ, ОБСЯГІВ ТА ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ, СТРОКІВ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Восьмий рік Україна протистоїть агресії російської федерації, а з 24 лютого 2022 року розпочалась повномасштабна війна. Українські військові сміливо та мужньо обороняють нашу країну, героїчно чинять опір російським окупантам, захищають незалежність і суверенітет держави. Проте, в ході збройного протистояння багато військовослужбовців отримали поранення, внаслідок чого, вони потребують дороговартісного лікування та реабілітації для повернення до повноцінного життя.

Бойові дії та тимчасова окупація частини територій України призвела до руйнування значної кількості житла громадян України, та порушення фундаментальних прав людини, таких як життя і здоров’я, чесність і гідність, недоторканість і безпека тощо. У зв’язку з проведенням військових дій значна кількість ВПО переселились до інших регіонів України, які підконтрольні українській владі, і зокрема, у Червоноградський район.

Одним із першочергових завдань держави та місцевих органів влади є забезпечення соціального захисту та всебічної підтримки осіб, які захищають нашу державу. Крім цього, особливої уваги й підтримки потребують внутрішньо переміщені особи, які втратили свої домівки. Дана Програма передбачає надання фінансової допомоги вищеназваній категорії громадян для вирішення їх нагальних потреб.

Для отримання матеріальної допомоги заявник надає депутату Червоноградської районної ради наступний пакет документів.      

Для ВПО:

–  особиста заява;

– документ, який підтверджує статус ВПО з відомостями про зареєстроване місце проживання та адресою фактичного місця проживання;

–  завірені заявником копії паспорта (1,2 сторінки та сторінка з відміткою про місце реєстрації) або копія паспорту у формі пластикової картки типу ID-1 разом з копією витягу з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання;

 – завірена заявником копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду;

–    довідка про реквізити банківського рахунка заявника, який відкритий в АТ «Ощадбанк» або АТ КБ «Приватбанк».

Для військових та членів їх сімей:     

 – особиста заява;

– підтверджуючі документи про участь в бойових діях після 24.02.2022 року ( військовий квиток, посвідчення офіцера, довідка про участь в бойових діях, форма 5 про проходження військової служби, тощо);

–  завірені заявником копії паспорта (1,2 сторінки та сторінка з відміткою про місце реєстрації) або копія паспорту у формі пластикової картки типу ID-1 разом з копією витягу з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання;

 – завірена заявником копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду;

–  довідка про реквізити банківського рахунка заявника, який відкритий в АТ «Ощадбанк» або АТ КБ «Приватбанк»;

–  довідка про склад сім’ї ( для членів сімей військового).

        Матеріальна допомога може надаватися одній особі лише один раз на рік. Допомога не надається особам, які були обліковані як ВПО до 24 лютого 2022 року. 

Розгляд заяв про надання допомоги здійснює комісія з питань соціального захисту, охорони здоров`я, освіти, культури, духовного розвитку та спорту Червоноградської районної ради на своєму засіданні на  підставі подання депутата (депутатів) районної ради. На підставі рішення комісії з питань соціального захисту, охорони здоров`я, освіти, культури, духовного розвитку та спорту районної ради і підтверджуючих документів видається розпорядження голови районної ради.

Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок коштів районного бюджету в межах  виділеного фінансового ресурсу.

Фінансування видатків на виплату одноразової адресної допомоги окремим категоріям громадянздійснюється з районного бюджету відповідно до розпоряджень голови районної ради за власним поданням та поданням депутатів районної ради.

Відділ з питань бухгалтерського обліку та господарського забезпечення районної ради відповідно до розпоряджень голови районної ради готує реєстр нарахованих сум одноразових допомог у розрізі населених пунктів району (територіальних громад) та подає розподіл виділених бюджетних асигнувань фінансовому управлінню Червоноградської районної державної адміністрації.

Фінансове управління районної військової адміністрації після отримання розподілу виділених бюджетних асигнувань, перераховує головному розпоряднику кошти на виплату допомоги згідно з помісячним розписом асигнувань районного бюджету та інформує районну раду про перерахунок коштів.

Розпорядник коштів забезпечує  виплату зазначеної допомоги.

Використання коштів депутатами здійснюється в межах  помісячного розпису асигнувань районного бюджету на надання одноразової адресної допомоги.

      Термін виконання Програми 2022-2023 роки.

5. ПЕРЕЛІК ЗАВДАНЬ І ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ

Надання одноразової матеріальної допомоги ВПО, які вимушено покинули свої домівки після початку збройної російської агресії з 24.02.2022 року і проживають у Червоноградському районі.

          Надання і виплати одноразової матеріальної допомоги військовослужбовцям, які беруть участь в повномасштабній війні росії проти України з 24.02.2022 року та членам їх сімей.

Перелік напрямів, завдань, заходів і результативних показників Програми наведено у додатку 3.

6. КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Координацію виконання Програми здійснює Червоноградська районна ради.

Безпосередній контроль за виконанням завдань і заходів Програми та за цільовим і ефективним використанням коштів здійснює Червоноградська районна рада.

Після закінчення терміну дії Програми Червоноградська районна рада готує інформацію про стан виконання Програми відповідно до вимог розпорядження голови Червоноградської РДА від 23 квітня 2021 року №9 № Про затвердження порядку розроблення районних (бюджетних ) цільових програм , моніторингу та звітності щодо їх виконання».

Related Posts

Enter your keyword